„Prostia și înfumurarea sunt tovarășe nedespărțite.”

 Pierre Beaumarchais (1732-1799)