Căutare

doinaflorescu

luna

octombrie 2022

Bancul zilei – 31 octombrie 2022

Când un Clovn se mută într-un palat, el nu devine rege, Palatul se transformă într-un Circ!

Bancul zilei – 30 octombrie 2022

Uneori, înțelepciunea vine odată cu vârsta. Alteori, vârsta vine singură.

Bancul zilei – 29 octombrie 2022

La un interviu:

-Aveți experiență în vânzări?

-Unui șeic cu 32 de neveste i-am vândut o păpușă gonflabilă!

Bancul zilei – 28 octombrie 2022

Bărbat cu aer condiționat caut doamnă în călduri.

Sfântul Dimitrie cel Nou (Basarabov) – 27 octombrie 2022

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este sfântul ocrotitor al Bucureştilor şi este sărbătorit în fiecare an la 27 octombrie. Sfântul Dimitrie cel Nou a fost proclamat ocrotitor al Bucureștilor în anul 1792, în vremea Mitropolitului Filaret al II-lea. Sfântul Dimitrie cel Nou a fost canonizat în anul 1955 de către Biserica Ortodoxă Română.

Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea drept-credincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din satul Basarabov și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră din apropierea acestui sat, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul peșterii. Dar cine poate spune ostenelile, postul, rugăciunea și privegherile pe care le făcea și prin care s-a învrednicit și de darul facerii de minuni? EI și-a cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două pietre, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu.

După multă vreme apa Lomului a venit mare încât a luat și lemnele și pietrele dimprejurul ei și atunci au căzut în apă și cele două pietre, care erau în apropierea peșterii, împreună cu moaștele sfântului, și multă vreme au rămas acolo. Vrând Dumnezeu să-l descopere, s-a arătat îngerul Domnului în vis unei copile, fiica unui om drept-credincios, copilă care pătimea de duh necurat, și i-a zis: „Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă – și i-a arătat locul – eu te voi tămădui pe tine”. Sculându-se dimineață copilă, a spus părinților săi visul pe care l-a avut.

Adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreună la locul cel arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundiș, și le-au scos întregi, strălucind ca aurul. Luându-le de acolo, le-au dus în satul Basarabov. Și străbătând vestea prin toate părțile dimprejur despre aflarea sfintelor moaște ale lui Dimitrie, a ajuns și la urechile domnului de la București, care îndată a trimis preoți și boieri ca să aducă moaștele Sfântului Dimitrie și să le așeze în biserica domnească. Deci, mergând trimișii Domnului în satul Basarabov, au luat moaștele sfântului și au purces cu ele ca să le aducă în Valahia. Ajungând cu dânsele până aproape de un sat care se cheamă Ruși, au stat sfintele moaște la o fântână și de acolo sfântul n-a mai vrut a merge mai departe. Văzând preoții și boierii acea minune și nedumerindu-se ce să fie, s-au sfătuit să facă ceea ce au făcut cei de altă seminție cu sicriul mărturiei Domnului. Și au înjugat doi juncani tineri neînvățați la carul cu moaștele sfântului și l-au lăsat să meargă unde vor voi ei, căci din aceasta se va ști și voia sfântului. Atunci juncanii s-au întors îndată la Basarabov cu moaștele sfântului și au stat în mijlocul satului. Iar preoții și boierii, întorcându-se fără nici o ispravă, au spus celui care i-a trimis despre toate acestea. Domnul Valahiei a trimis boieri cu bani și au făcut o biserică cu numele cuviosului Dimitrie în satul Basarabov, în care au așezat moaștele sfântului. Și multe minuni făceau acele moaște celor ce cu credință năzuiau la el, dintre care vom consemna câteva de la oameni vrednici de credință, care le-au văzut cu ochii lor și care le-au scris pentru popor, spre încredințarea și adeverirea celorlalte minuni.

Două femei surori, Aspra șa Ecaterina, din satul care se numește Cernavodă, au făcut o preafrumoasă biserică, punându-i hramul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și s-au sfătuit între ele cum ar putea face ca să poată lua o părticică din moaștele Sfântului Dimitrie și s-o aducă în biserica lor, căci a le lua cu totul socoteau că nu va voi sfântul, precum a și fost. Deci, venind cu smerenie și cu evlavie și închinându-se sfântului, au luat în taină o mică părticică din moaștele lui și vrând să plece cu căruțele lor, caii nicidecum nu s-au putut mișca din locul acela, cu toate că vizitiii îi băteau mereu. Iar ele, cunoscând pricina, s-au coborât din căruțe și cu lacrimi au alergat și au căzut la moaștele sfântului și punând părticica la locul ei, s-au rugat sfântului să le ierte greșeala. Astfel, izbăvindu-se de nevăzuta oprire, s-au întors cu pace în satul lor.

Altădată a venit prea sfințitul mitropolit Nichifor al Tîrnovului, împreună cu sinodul lui, ca să se închine sfintelor moaște ale cuviosului Dimitrie. Închinându-se mai întâi mitropolitul și sărutând sfintele moaște, s-a depărtat puțin și s-a așezat pe un scaun. După aceea, mergând pe rând toți ceilalți din sinodul său și sărutând sfintele moaște, un oarecare monah Lavrentie, în vreme ce săruta moaștele, s-a ispitit ca să rupă cu gură o mică parte din moaștele sfântului și a rămas cu gura căscată. Toți, uitându-se la dânsul și văzându-l cu gura căscată, nu pricepeau ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a poruncit ca să se dea la o parte ca să se poată închina și ceilalți. Dar el, fiind fără glas, abia s-a depărtat puțin de la sicriul sfântului, cerându-și iertare, și astfel i s-a dezlegat limba și a grăit ca mai înainte. După aceea au mers cu mitropolitul la gazdă și atunci i-a povestit toate cele ce a pătimit. Iar mitropolitul i-a zis: „O, păcătosule, cum de n-ai socotit că de-ar fi fost să se împartă sfintele moaște la toți cei care vin să se închine, până acum n-ar mai fi rămas nimic? Deci de acum pocăiește-te, că ai greșit lui Dumnezeu și sfântului”.

Un iubitor de Dumnezeu, episcopul Ioanichie al Preslaviei, cazând într-o boală foarte grea și neputându-se vindeca, l-au purtat patru oameni la biserica Sfântului Dimitrie. Acolo l-au pus cu așternutul în biserică și, slujindu-se Sfânta Liturghie, după trei ceasuri s-a sculat sănătos și umbla pe picioarele sale, mulțumind lui Dumnezeu și lăudându-l pe sfânt.

Acestea și multe alte minuni a făcut Sfântul Dimitrie, care însă n-au fost scrise.

Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și Poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Salticov a trecut Dunărea și a pornit război împotriva Rusciucului și a trecut și prin satul Basarabov, unde se aflau moaștele sfântului. Generalul a luat aceste moaște pe care voia să le trimită în Rusia. Iar creștinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca să nu înstrăineze sfintele moaște, ci să le dăruiască țării noastre pentru prăzile și jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului și s-o mângâie cu acest dar, adică cu sfintele moaște. Generalul, înduplecîndu-se, le-a dăruit Țării Românești. Și primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a așezat în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în zilele preasfințitului mitropolit Grigorie. Și îndată a simțit tot poporul ocrotirea și sprijinul sfântului, căci nu numai că a încetat războiul dintre muscali și turci, ci a contenit și ciumă cea înfricoșată. Mult ajutor și mare folos câștiga toți cei ce cu credință năzuiesc către moaștele sfântului. Pentru ale cărui rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

sursa: DOXOLOGIA.ro portal ortodox

Marele Mucenic Dimitrie (Dumitru), izvorâtorul de mir si facatorul de minuni – 26 octombrie 2022

Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși: Sfântul Dumitru. Tradiții, superstiții și obiceiuri păstrate de oameni din moși-strămoși în această zi de mare cinste.

Calendar ortodox. Credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Mucenic Dumitru în data de 26 octombrie 2022

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, cunoscut în termeni populari ca Sfântul Dumitru, a trăit în vremea împăraților Dioclețian (284-305) și Maximian (286-305). Din Sinaxar aflăm că a fost fiul prefectului din Tesalonic.

Este un martin creștin, sărbătorit atât de ortodocși, cât și de catolici. După moartea tatălui său avea să fie numit guvernator al Tesalonicului, însă a fost întemnițat și trimis să lupte cu gladiatorii pentru că nu a ascuns faptul că este creștin.

Potrivit crestinortodox.ro, Nestor, un tânăr creștin a cerut binecuvântare de la Sfântul Dumitru să-l omoare pe Lie, gladiatorul favorit al împăratului pentru a pune capăt luptelor sângeroase. Așa a ajuns să fie însemnat cu semnul sfintei cruci pe frunte.

Prin rugăciunile închinate de Sfânt, Nestor a reușit să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul luptei, împăratul Maximian poruncește ca acestuia să i se taie capul, iar Dumitru să fie străpuns cu sulițele. Din trupul Mucenicului nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.

Sfântul Dumitru a fost martirizat la Sirmium, în Serbia, iar moaștele sale au fost aduse în Tesalonic pe data de 26 octombrie 413.

Obiceiuri și tradiții de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie 2022

Sfântul Dumitru este un motiv de sărbătoare pentru cei care poartă acest prenume, dar și pentru cei trecuți în neființă. Credincioșii obișnuiesc să meargă la slujba de la Biserică și să împartă pachete cu mâncare.

Femeile trebuie să ofere copiilor, în special, fructe uscate, covrigi, mere și nuci. În anumite zone ale țării, se dă de pomană grâu fiert în lapte și colivă.

sursa: fanatik.life

Bancul zilei – 25 octombrie 2022

Eu m-am ugat la Dumnezeu să-mi dea un soț bun. Și mi-a dat. Soțul meu nu s-a rugat și a primit ce a primit.

Bancul zilei – 24 octombrie 2022

În viață vei întâlni multe uși închise, dar cel mai cumplit este când găsești închisă ușa de la baie.

Bancul zilei – 23 octombrie 2022

Mulți cred că eunucii au fost folosiți în istorie doar la păzit domnițe. Imperiul Biozantin i-a folosit, spre exemplu, mai mult de 1000 de ani în principal ca funcționari publici.

Motivele erau destul de evidente. Nu puteau avea copii ți familie, deci nu de punea problema de nepotism sau căsătorii din interes. Nu puteau ajunge nici pe tron, deci asta le limita atât ambițiile, cât ți gradul de coruptibilitate. Că e mai greu să fii coruptibil, daca n-ai cui să lași moșenire.

Ce încerc să zic e că avem o metodă anticorupție foarte la îndemână.

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com. Tema: Baskerville de Anders Noren.

SUS ↑