„-Iubi, e adevărat că insectele n-au creier?

-Așa-i, buburuza mea!”