La urgenţă,  este adus un
pacient beat mort.
– Nu pot preciza diagnosticul, zise medicul de gardă,
probabil e din cauza băuturii.
– Nu vă faceţi griji, domnule doctor, am să aştept
până vă treziţi.