-Care este diferenţa dintre Moş Crăciun şi Moş
Gerilă?
– Moş Crăciun a făcut Teologia, iar Moş Gerilă a
studiat la Ştefan Gheorghiu