„Viața înseamnă a transforma constant în lumină și în flacără tot ceea ce suntem și tot ce întâlnim.”

Friedrich Nietzsche (1844-1900)