„Depărtarea e ca vântul: stinge focurile mici şi le înteţeşte pe cele mari.”

Thomas Mann (1875-1955)