„Mădularele celui care păstrează măsura în felul lui de viaţă nu tremură la bătrâneţe.”

Proverb egiptean