„Nicio pasiune nu fură minţii toate puterile aşa de bine cum o face frica.”

Edmund Burke  (1729-1797)