„Înțeleptul nu spune ce știe, iar prostul nu știe ce spune.”

 Proverb turcesc