„În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite.”

Benjamin Franklin (1706-1790)