„Leneşul are prea puţin timp pentru cât ar vrea să piardă.”

Tudor Mușatescu (1903-1970)